Dužnost prema samome sebi se sastoji u tome da…

Dužnost prema samome sebi se sastoji u tome da čovek očuva ljudsko dostojanstvo u vlastitoj ličnosti.