Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu…

Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja.