Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava…

Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.