Lepota je život, kad život skine koprenu sa svoga svetog lica…

Lepota je život, kad život skine koprenu sa svoga svetog lica. Ali, vi ste taj život i vi ste ta koprena. Lepota je večnost što se gleda u ogledalu. Ali vi ste ta večnost i vi ste to ogledalo.