Ko ne čini ništa za druge…

Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe.