30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije…

30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države!