Ne može biti velikog umetnika, a da…

Ne može biti velikog umetnika, a da je malen čovek: to bi značilo da nije uistinu veliki umetnik.