Ljudi trebaju ponovo naučiti osećati…

Ljudi trebaju ponovo naučiti osećati, osećati zaslužujući u to čitavo svoje biće.