Jedina sigurna istina je ta da čovek koji strepi i strada…

Jedina sigurna istina je ta da čovek koji strepi i strada, jedina prava stvarnost je stvarnost naše patnje.