Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna…

Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.