Koliko samo briga osoba izgubi kad…

Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko.