Ja sam kao svaki drugi čovek. Sve što…

Ja sam kao svaki drugi čovek. Sve što radim je ispunjavanje željenih zahteva.