Više možete postići s lepom reči i pištoljem nego…

Više možete postići s lepom reči i pištoljem nego samo s lepom reči.