Svoju sam organizaciju izgradio…

Svoju sam organizaciju izgradio na strahu.