Prijatelja možeš da izgubiš na dva načina…

Prijatelja možeš da izgubiš na dva načina: da mu pozajmiš novac ili da praviš njegov portret.