Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna…

Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora uraditi kako bi bio čovek.