Da li mislimo ‘ljubav’ kada…

Da li mislimo ‘ljubav’ kada kažemo ‘ljubav’?