Čovek se rodi kao genije, a…

Čovek se rodi kao genije, a umire kao idiot.