Feminizam postoji samo radi toga da bi se…

Feminizam postoji samo radi toga da bi se ružne žene integrisale u društvo.