Bila je moja zlatna šansa, a tek sam…

Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, suborac i moj najbolji drug..