Ako želite biti srećni na ovom svetu onda…

Ako želite biti srećni na ovom svetu onda budite korisni.