Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da…

Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.