Davati samoga sebe je bolje…

Davati samoga sebe je bolje nego samo davati.