Grešiti je ljudski,ali…

Grešiti je ljudski,ali je osećaj božanski.