Kada je sve rečeno što je učinjeno, tada…

Kada je sve rečeno što je učinjeno, tada je više rečeno od učinjenog.