Muzika bi trebala zapaliti vatru u srcima muškaraca, i…

Muzika bi trebala zapaliti vatru u srcima muškaraca, i doneti suze na oči ženama.