Hiljade zvukova, buke i oluje se nalazilo u meni dok…

Hiljade zvukova, buke i oluje se nalazilo u meni dok ih nisam iskomponovao na papiru.