Rat nije ni počeo, a…

Rat nije ni počeo, a neko moli da je već završen.