Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će…

Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu.