Dobro proveden život je…

Dobro proveden život je dugačak.