Od fotelja se mogu praviti barikade, ali i…

Od fotelja se mogu praviti barikade, ali i od barikada mogu se praviti fotelje.