Umetnost nije nikada završena…

Umetnost nije nikada završena – samo napuštena.