Kad bi se samo češće sećali da se propušteno vreme ne može vratiti, da se…

Kad bi se samo češće sećali da se propušteno vreme ne može vratiti, da se učinjeno zlo ne može nikad da popravi, mi bi smo više činili dobra a manje zla.