Sve srećne porodice nalik su jedna na drugu…

Sve srećne porodice nalik su jedna na drugu, svaka nesrećna, nesrećna je na svoj način.