Ničega, reklo bi se, posebnog nije bilo u njenoj…

Ničega, reklo bi se, posebnog nije bilo u njenoj odeći i njenoj pozi, ali njemu je bilo tako lako da je prepozna kao ružu među koprivama…