Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni…

Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg; treba se stideti samo besposlenog života.