Mozak besposlenog čoveka je…

Mozak besposlenog čoveka je omiljeno prebivalište đavolovo.