Lična sreća nije moguća izvan društva, kao što…

Lična sreća nije moguća izvan društva, kao što život biljke nije moguć ako je istrgnuta iz zemlje i bačena na besplodni pesak.