Jedini način da ljubav čoveku ne…

Jedini način da ljubav čoveku ne smeta jeste da se oženi.