U pravu je samo onaj ko…

U pravu je samo onaj ko to ne mora da dokazuje.