Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne…

Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast.