Bez suprotnosti nema napretka

Bez suprotnosti nema napretka: to je zakon koji je civilizacija do sada sledila.