Kako da verujemo čoveku kad pretke drži u kavezu, a…

Kako da verujemo čoveku kad pretke drži u kavezu, a potomke u neizvesnosti.