Ljubavna pisma čitaju obično samo dve osobe…

Ljubavna pisma čitaju obično samo dve osobe. Već trećoj osobi ona su nesnosna i smešna.