Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da…

Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome.