Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima…

Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih.