Nije snaga već je trajnost uzvišenog osećanja ono što…

Nije snaga već je trajnost uzvišenog osećanja ono što čini ljude uzvišenim.