Kako loša muzika i loši razlozi dobro zvuče kad…

Kako loša muzika i loši razlozi dobro zvuče kad marširamo protiv neprijatelja.