Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije…

Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti.