Žalim ljude koji ne piju. Kada se…

Žalim ljude koji ne piju. Kada se probude ujutro, to je najbolje što će se osećati celi dan.